Zoek op thema

De afzonderlijke films van publicaties zijn te benaderen via deze zoekfunctie. In sommige gevallen betekent dit echter dat de samenhang of context minder duidelijk is. Omdat afzonderlijke films naar elkaar verwijzen of kennis veronderstelt die eerder in de publicatie aan bod is gekomen. Kennis nemen van de hele publicatie is aan te bevelen. Dat kan via de menubutton “instructiefilms” of “stap voor stap“. Toegang afhankelijk van uw abonnement.