VVE-programma Speelplezier

Voor en vroegschoolse educatie

Speelplezier is een centrum gericht educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het deels gestructureerd en deels open programma wordt uitgevoerd in peuter- en kleutergroepen.

Uitgangspunt is dat kinderen zich het best ontwikkelen in spelende interactie binnen een thematische samenhang.

Binnen dit programma biedt de Speelpleziermethodiek in de vorm van drie dagelijks terugkerende speel-leerroutines een vaste structuur voor spelstimulering en spelend leren. Aan deze structuur zijn specifieke spel- en spelbegeleidingsvaardigheden gekoppeld.

De inzet van de Speelpleziermethodiek is dat het zorgt voor een goede balans tussen geleid, begeleid en niet begeleid vrij spel. Dagelijks doelgerichte speelse, actieve Speelplezier tussendoortjes maken het aanbod compleet. Lees hier meer over de verschillende routines.

Margot Wouterse -Schmitz is de grondlegger en ontwikkelaar van Speelplezier. Ze heeft gedurende 23 jaar deze werkwijze vormgegeven, aangepast en steeds verder verdiept op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. In de periode 1 september 2012 tot 1 september 2023 was ze ook de eigenaar van Speelplezier.

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning is vanaf 1 september 2023 de nieuwe eigenaar van Speelplezier en zal het programma voorzetten en door ontwikkelen. 

Een team van deskundige, enthousiaste Speelpleziertrainers staat voor u klaar. 

Ingaande 1 september is BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning in Venlo de nieuwe eigenaar van het VVE-programma Speelplezier

De foto’s van de overdracht zijn van Petra Lenssen. (BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning