Wie is ?

Kennismaking

Vanaf 1 augustus 2012 ben ik, Margot Wouterse-Schmitz, werkzaam als zelfstandig ondernemer onder de naam ‘Speelpleziermethodiek’. De weg naar zelfstandig ondernemer verliep als volgt.

Kindertijd (1956- 1973)

In ben geboren in 1956 en groeide samen met mijn zusje op in een gezin waarin veel ruimte was om te spelen. Ik kon uren alleen spelen met al mijn knuffels en poppen.

Daarnaast speelde ik ook graag met mijn zusje en vriendinnetjes rollenspel. We waren geëmancipeerde poppenmoeders wiens echtgenoten voortdurend op zakenreis waren. Mijn moeder kroop in het voorbijgaan vaak even in een rol en sloot aan. Ze was, zoals je dat nu zegt, onbewust bekwaam in kindvolgend meespelen.

Mijn vader kon van kosteloos materiaal attributen en poppenkleren maken. Het inspireerde mij tot heel veel geknutsel. We woonden in een flat. In de kelder verzorgden mijn vriendinnetjes en ik circus- en sprookjesvoorstellingen voor de jongere kinderen. Ook tijdens mijn middelbareschooltijd speelde ik graag rollenspel met mijn jongere nichtjes, andere oppaskinderen en met de welpen op de padvinderij.

Ons bovenbuurjongetje kon, volgens zijn moeder, niet goed zelfstandig spelen. Op haar verzoek speelden mijn zus en ik een periode dagelijks een uurtje met hem. Met de inzet van knuffeldieren kregen we hem aan het spelen en bouwen.  Met als resultaat dat hij thuis dit spel herhaalde en uitbreidde. Deze ervaring was de basis voor mijn latere zoektocht hoe je kinderen zonder te bevragen en iets op te leggen, kunt stimuleren tot spelen. 

Leerkracht  en poppenspeler (1973-2002)

Ik wilde graag kleuterleidster worden maar op aandringen van mijn omgeving ging ik dan toch maar naar de Pedagogische Academie. Met oog op de samenvoeging van kleuterscholen en lagere scholen, moesten we ook een periode stage lopen in het kleuteronderwijs.

Het was de fijnste en meest leerzame stageperiode. Ik bedacht dat spelend leren toch ook mogelijk moest zijn in de eerste klas van de lagere school. Van 1976 -2001 heb ik als leerkracht in de eerste klas en later groep drie gewerkt.

Vanaf mijn eerste werkdag integreerde ik spel in mijn lesprogramma. Toen ik zag dat de kinderen weinig gevarieerd spel vertoonden in de huishoek, poppenkast en winkel, ben ik gestart met het geven van spelimpulsen door situaties vóór en met kinderen te spelen in de grote groep.

Rondom een poppenkastboom met de stokpop mevrouw de heks, de egel, de eekhoorn en de kraai, beleefden de kinderen de jaargetijden en de jaarfeesten. Haar toverkunsten werden ingezet als context om de ingewikkelde, puntsommen, zoals 5 =. -2 te begrijpen en onder de knie te krijgen.

Achteraf bekeken was dit het begin van de later ontwikkelde Speelpleziermethodiek voor spelstimulering en spelend leren.

Ik verdiepte mij in spelontwikkeling. Spelobservaties zette en zetten mij nog steeds aan tot lezen over spelontwikkeling en het koppelen van mijn observaties aan de theorie. Verder verdiepte ik mij in onderwijsconcepten zoals Actief leren (Weikart), Ervaringsgericht onderwijs (Laevers). Basisontwikkeling (Janssen -Vos) en Leren in Vrijheid (Wild). 

In 1980 startte ik met mijn partner Mario poppentheater Hupsakee. We speelde samen honderden voorstellingen voor kinderen van 2 t/m 8 jaar. In de dubbele rol van leerkracht en poppenspeler verzorgde ik naast mijn baan in een groep, samen met Mario, steeds vaker workshops en interactieve presentaties voor (toekomstige) leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Ook schreef ik ruim 25 jaar voor het onderwijsblad PRAXIS-bulletin over spelend leren en over toegepast poppenspel in het onderwijs. 

Onderwijsadviseur (2002-2012)

In de periode 2002 tot 2012 werkte ik als onderwijsadviseur jonge kind. De eerste drie jaar gaf ik daarnaast ook nog een dag les op de Pabo in Maastricht.

Ik werkte respectievelijk bij het Regionaal Pedagogisch Centrum (RPC) in Maastricht, de onderwijsadviesdienst Consent in Heerlen en Intersym HRM in Maastricht. In deze Onderwijsadvies-periode volgde ik de opleiding tot trainer Kaleidoscoop.

Kaleidoscoop is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, afgeleid van het Amerikaanse High/Scope programma (Weikart). Wat mij daarin heel erg aansprak en inspireerde was de dagelijks structuur van geleide activiteiten in de grote groep en begeleide activiteiten in de kleine groep, alsook het vrije spel en kindvolgend meespelen in de rijke speel-leeromgeving.

In mijn onderwijsadviestijd ben ik op verzoek van het RPC in Maastricht gestart met het ontwikkelen van het VVE-programma Speelplezier.

In de daaropvolgende periode bij Consent en daarna Intersym heb ik het, met input van collega’s en de beroepskrachten, door ontwikkeld. De Speelpleziermethodiek biedt binnen het VVE-programma Speelplezier concrete handvatten voor het afwisselend faciliteren, observeren en stimuleren van spel. 

Zelfstandig ondernemer/Speelpleziermethodiek 2012 tot op heden

In 2012 werd ik zelfstandig ondernemer. Vanuit mijn bedrijf ‘Speelpleziermethodiek’ heb ik, naast het trainen en bijscholen van beroepskrachten en trainers, de Speelplezier Stap voor stap training met bijbehorende onlinecursus op speelplezier tv vormgegeven.

Ook ben ik in deze periode, gestart met het maken en verkopen van instructie video’s en Speelpleziermethodiek Stap voor stap publicaties met bijbehorende filmfragmenten. Eerst op dvd en daarna op speelplezier tv. 

Op de kop af elf jaar, was ik, met geweldige ondersteuning van mijn partner Mario, niet alleen de ontwikkelaar, schrijver en trainer van het VVE-programma Speelplezier maar ook de eigenaar en uitgever. 

Daarnaast heb ik vele interactieve presentaties en inspiratieworkshops over spel- en spelend leren in Nederland, België, Nicaragua, Aruba en in Chengdu in China mogen verzorgen. 

Werkbezoek China
Handpantomime met leerkrachten a.d.h.v. de uitbeelden aan de hand van de film ‘Rijden vliegen varen: vliegtuig’ met Chinese ondertiteling. 
Werkbezoek China
Even meespelen tijdens groepsbezoeken.

Na het bereiken de pensioengerechtigde leeftijd besloot ik met een deel van mijn werkzaamheden te stoppen.

Ik heb daarom op 1 september 2023 met veel vertrouwen het VVE-programma Speelplezier en de daarbij behorende training overgedragen aan BCO-Onderwijsadvies en Ondersteuning in Venlo.

Ik ga verder met Speelplezier plus en de webwinkel. Verder hoop ik in de toekomst nog af en toe een presentatie of workshop te verzorgen. 

Speelplezier plus 

Tijdens de productie van een aantal films over Speelplezier voor leraar24 ontmoette ik cameraman Roger van de Poel van MediaProfile.

Sinds 2013 werken we samen. We startten met de productie van een vijftal instructie dvd’s waarop de kijker ziet hoe je de spel- en spelbegeleidingsvaardigheden van de Speelpleziermethodiek vóór en met kinderen uitvoert. uitvoert.

Toen de dvd-spelers verdwenen, zijn we gestart met speelplezier.tv waarop we naast instructiefilms. Ter inspiratie voor jonge kinderen, hun beroepskrachten en trainers, zijn we ook ‘Kijk en speel mee films’ gaan produceren. 

Toen speelplezier tv te vol werd en er behoefte was aan nog meer films alsook een uitgebreide zoekfunctie, zijn we 1 juli 2023 gestart met speelplezier.plus.

Deze nieuwe website voor abonnees, beschikt over een uitgebreide zoekfunctie en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe films en bijbehorende te downloaden publicaties. De doelgroep is uitgebreid. We produceren nu films voor kinderen en beroepskrachten in de Kinder en Peuteropvang (1-4 jaar), de kleutergroepen en groep drie (4 -7 jaar). 

In de loop van 2024 hoop ik zo nu en dan presentaties en workshops te verzorgen.