Speelpleziermethodiek

Wat is speelpleziermethodiek?

De speelpleziermethodiek bestaat uit drie dagelijks terugkerende speel-leerroutines die zorgen voor een goede balans tussen geleid, begeleid en vrij spel.

1. Geleid spel

Demonstratiespel in de grote groep

In een rol, met of zonder pop, koppelt de volwassene thematische spelhandelingen aan nieuwe woorden.

Aansluitend pantomime spel
Volwassene en kinderen beelden, net alsof, de gedemonstreerde spelhandelingen uit. Kinderen ervaren zo lijfelijk de betekenis van de nieuwe woorden.

2. Begeleid spel

Samen spelen in kleine groepjes in niveaus

De volwassen spelpartner prikkelt de kinderen tot spelen en gesprek. Nieuwe woorden worden zo spontaan herhaald.

Niveau 1: Iedereen speelt dezelfde rol, kinderen èn volwassene. Met of zonder pop.

Niveau 2: Ieder kiest en speelt zijn eigen rol. De volwassene begeleidt (in een rol) het spel.

Niveau 3: Kinderen spelen zelfstandig een vooraf zelfbedacht speelplan. De volwassene begeleidt de voor- en nabespreking.

3. Niet begeleid spel

Vrij spel

Elke dag is er gelegenheid voor vrij spel in de diverse speelhoeken.Vaak zie je dat kinderen hierbij de eerder gedemonstreerde en begeleide spelhandelingen imiteren, uitbreiden en verwoorden. De volwassene faciliteert, observeert en verrijkt (waar nodig) kindvolgend het spel.