Foutenlijst

Foutenlijst

Meldingen van abonnees en testpersonen met betrekking tot technische en/of inhoudelijke fouten worden geregistreerd en systematisch verwerkt. De foutenlijst op deze pagina laat de voortgang zien.

Datum
Omschrijving
Status
Opgelost
12 juli 2023

Toevoegen instructie bij het maken van groepsabonnement. Invullen gebruikersnaam is niet altijd goed duidelijk.

De handleiding is aangepast op 13 juli. Wat blijkt is dat de autofill op sommige computers een gebruikersnaam invult. Dan lijkt het alsof deze gebruikt moet worden als gebruikersnaam. Het systeem herkent de naam als bestaand en geeft een foutmelding.

De handleiding is aangepast, tevens zijn tips toegevoegd voor het gebruik van namen in een locatie-abonnement.

12 juli 2023

De zoek en vind functie is niet met elk abonnement te bekijken.

Dit is een bug van de ontwikkelaar. Een oplossing wordt gezocht. Het heeft te maken met de widget “recent toegevoegd”. Dit is nu even uitgeschakeld van de zoek-en-vind pagina’s. Zodra de ontwikkelaar een oplossing heeft, wordt het weer toegevoegd. Op de voorpagina is de widget wel te bekijken. Het is een vreemde bug, waar nu geen eenduidige oplossing voor te vinden is. Het probleem wordt opgepakt zodra de ontwikkelaar een oplossing heeft.

30 mei 2023

Uit het testpanel kwam naar voren dat sommig .pdf materiaal ook beschikbaar moet zijn via de website.

Het is wel de bedoeling om hierin zo veel mogelijk te voorzien. Welke .pdf’s wordt nu bekeken. De .pdf’s zullen dan gelinkt worden aan de films/bijdragen zodat deze ook goed vindbaar zijn.

30 mei 2023

Uit het testpanel kwam naar voren dat de volgorde van de films in de algemene zoekfunctie niet altijd logisch is.

Films worden gesorteerd op basis van toevoeging (datum en tijd). De films die ‘in volgorde’ bekeken zouden moeten worden, kunnen ook in die context gevonden worden op andere plekken op speelplezier.plus. Bij het toevoegen van nieuwe producties zal met het toevoegen ‘in volgorde’ rekening gehouden worden. Andere producties worden met terugwerkende kracht aangepast zodat in een algemene zoekfunctie de films ook “redelijk” op volgorde staan.

30 mei 2023

Uit het testpanel kwam naar voren dat er een voorkeur is voor het toevoegen van een forum. Hier kunnen vragen gesteld worden die dan beantwoord worden door leden.

Dit is nu onder beraad. Want dit lijkt een goede toevoeging. Het is een soort peer-coaching en kennisuitwisseling die Speelplezier.plus graag wil ondersteunen. Door deze functionaliteit toe te voegen aan de website kan verwarring ontstaan. Het verschil abonnement en lid van het forum is door toevoeging wat diffuus. Vandaar dat we achter de schermen wat tests doen om een forum mogelijk te maken. T.z.t. wordt hierover gecommuniceerd.

10 mei 2023

Dubbele zichtbaarheid van Mailchimp invulformulier widget.

Opgelost 15 mei 2023 door aanpassing widget.

10 mei 2023

In overzicht van publicaties staat overbodige informatie in het venster zoals “commentaren, likes etc”.

Opgelost door toevoeging van custom CSS

10 mei 2023

Vertaling van de website: alle coding vertalen naar Nederlands

24 mei 2023. Is voor een groot gedeelte vertaald.

Indien er nog storende engelstalige termen voorkomen, graag de url doorgeven aan de systeembeheerder.

1 mei 2023

Verzoek om binnen thema-zoekopdracht op extra label te kunnen zoeken

Opgelost 11 mei 2023 – bovenin bij elk overzicht op label staat bovenin een extra mogelijkheid om de zoekopdracht te verfijnen.

1 mei 2023

Verzoek om voor trainers thematisch de kijkopdrachten te kunnen zoeken.

Voor trainers worden de kijkopdrachten onder de button trainer gezet. In deze fase staan er alleen kijkopdrachten. Deze worden per thema ingedeeld. De kijkopdrachten zijn bij ‘zoek en vind’ ook op pedagogisch thema te benaderen.

26 april 2023

Bij het vrijschakelen van het abonnee account wijzigt de einddatum voor een abonnement van 1 naar 2 jaar.

24 mei 2023 – is opgelost.

26 april 2023

In het gebruikersdashboard zijn gegevens te zien die niet relevant zijn voor abonnees. Dat is verwarrend en moet verwijderd worden.

Is opgelost 28 april 2023 door toevoeging van extra CSS die zichtbaarheid van deze gegevens voor abonnees te niet doet.

13 april 2023

Recente toevoegingen aan speelplezier.plus op een aparte plek zodat duidelijk is wat er ‘nieuw’ toegevoegd is.

Is toegevoegd op verschillende plekken op de site: 18 april 2023

13 april 2023

Stroomlijnen van nieuwsbrief info, zodat abonnees meteen toegang hebben tot alle informatie die met een nieuwsbrief samenhangt.

Opgelost 24 april 2023. Met de link nieuwsbrief archief  krijgt de abonnee een overzicht van gestuurde nieuwsbrieven. Met in de tweede kolom een link naar mogelijke bijlagenpagina. De meest recente nieuwsbrief staat bovenaan.

13 april 2023

Aparte plek voor downloads inrichten.

Wordt aan gewerkt.

13 april 2023

Automatisch sturen van de facturen stopzetten en nieuw systeem met integratie financiële administratie.

Opgelost 28 april 2023. Facturering vindt nu plaats via Imuis. Dit is geïntegreerd met de boekhouding. De nieuwe abonnee (of instelling voor meerdere abonnementen) ontvangen dan een factuur vanuit Imuis en niet meer vanuit de website zelf.

13 april 2023

Vindbaarheid van downloads (inspiratieblad, -kaart en fotokaarten) verbeteren door indeling in categorie en voorzien van tags.

Wordt aan gewerkt.

13 april 2023

Menu button verdwijnt soms na aanklikken. Front buttons tekst verdwijnt na aanklikken.

Wordt aan gewerkt.

27 maart 2023

Nieuwe benaming voor DVD producties. Vanuit historie is DVD bekend, maar met name voor nieuwe abonnees verwarrend.

15 mei 2023. Voorlopig is gekozen voor de term instructiefilms. Op de pagina’s is aangegeven dat kijken in context aan te bevelen is en is een verwijzing gemaakt naar de voormalige manier van publicatie middels DVD. Het blijft een dilemma: service bieden aan gebruikers en bedienen van nieuwe abonnees. De term DVD is hierdoor weliswaar correct, maar niet altijd duidelijk voor nieuwe gebruikers.

27 maart 2023

Data corrigeren van publicaties. Datum wordt niet toevoegen aan de site maar eerste publicatie origineel. Zodat abonnees weten uit welk jaar de publicatie is.

Is opgelost… bijdragen uit het verleden zijn (en worden) ingedeeld op publicatiedatum (op welk medium dan ook). Nieuwe bijdragen krijgen de actuele toevoegingsdatum.

20 maart 2023

Toevoegen Error log aan speelplezier.plus

Opgelost 20 maart 2023

20 maart 2023

Datum ontbreekt op mails en in abonnement overzicht

Opgelost 20 maart 2023

14 maart 2023

Inlogprocedure locatie abonnement blijkt niet altijd duidelijk

Er wordt gewerkt aan een andere manier van aanmelden/aanmaken voor/van een locatie abonnement.

De inlogprocedure is meer gestroomlijnd. Tevens is de handleiding uitgebreid. De hulplijn blijft alert voor vragen uit de praktijk…

12 maart 2023

Zoekmachine vindbaarheid niet optimaal

Indexeren van de site en vindbaarheid bij Google is op 24 april 2023 aangezet. Hierdoor zou de vindbaarheid van de site moeten toenemen.