Zoek en vind

Zoeken op terminologie

CONTEXT EN SAMENHANG

Tot 2022 zijn instructiefilms uitgebracht op DVD. Met abonnement zijn deze te bekijken via speelplezier.plus. Hiervoor is een aparte pagina gemaakt waar al deze publicaties worden aangeboden.

De menu-structuur van deze publicaties is op speelplezier.plus overgenomen. Het kan handig zijn om de films thematisch geordend te bekijken, in de volgorde zoals door de makers bedoeld.

De afzonderlijke films van de publicaties zijn ook te benaderen via de zoekfunctie. Deze staan dan niet automatisch in de juiste volgorde.

In sommige gevallen betekent dit daarom dat de samenhang of context minder duidelijk is. Omdat afzonderlijke films naar elkaar verwijzen of kennis veronderstelt die eerder in de publicatie aan bod is gekomen. Kennis nemen van de hele publicatie is aan te bevelen.